👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله قیمت گذاری پیشنهادی در مقابل قیمت گذاری حاشیه ای—بخش I پیشنهادهای مولد استراتژیک

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه مقاله قیمت گذاری پیشنهادی در مقابل قیمت گذاری حاشیه ای—بخش I پیشنهادهای مولد استراتژیک

ترجمه مقاله قیمت گذاری پیشنهادی در مقابل قیمت گذاری حاشیه ای—بخش I پیشنهادهای مولد استراتژیک

مشخصات فایل

تعداد صفحات

19

حجم

0/486 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

ترجمه مقاله قیمت گذاری پیشنهادی در مقابل قیمت گذاری حاشیه ای—بخش I : پیشنهادهای مولد  استراتژیک

رشته مدیریت-فنی و مهندسی-اقتصاد

Pay-as-Bid versus Marginal Pricing—Part I: Strategic Generator Offers (2004)

- توضیحات: 6 صفحه انگلیسی، 19صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

- چکیده ترجمه فارسی:

از آنجایی که موافقتها و مخالفتهای با  قیمت گذاری  پیشنهادی(PAB)  و حاشیه ای (MP) در حوزه های الکتریسیته کیفی بوده اند ; ما به مقایسه کمی رفتار دو بازار پرداخته با این فرض که مولدها ; بهترین استراتژی متناظر با یک روش خاص قیمت گذاری را می پذیرند. در بخش i از این تحقیق دو بخشی ; فرض کردیم که هزینه های حاشیه ای سیستم برای pab و mp با مشخص بوده توابع تراکم احتمال ; تصادفی هستند ; و پیشنهادهای استراتژیک مولد را با به حداکثر رسانی بهای مورد انتظار مربوطه از سود مولد بر اساس پارامترهای پیشنهاد  ; توسعه دادیم . در بخش ii روابط بین هزینه های حاشیه ای سیستم برای هر نوع بازار ویک  تقاضای تصادفی مشترک ایجاد شده و به دو بازار اجازه داده تا بوسیله بهای مورد انتظار واریانسهای سود مولد مجزا و پرداخت مشتری مقایسه شوند. این مقایسه هم بصورت نظری و هم شبیه سازی نشان می دهد که : 1)  انتظار می رود سودهای مولد مجزا  و نیز پرداخت مشتری تحت pab و mp مشابه باشند. 2) واریانس سودهای مولد مجزا و پرداخت مشتری در mp بیشتر از pab  باشند. نتیجه گیری اصلی آنست که هر چند mp و pab سود مولد مورد انتظار و پرداخت مشتری مشابهی را پس می دهند ; ریسک عدم براورده سازی بهای مورد انتظار تحت mp بیش از pab  می باشد.

اصطلاحات مهم : سود مورد انتظار ; قیمت گذاری حاشیه ای ; قیمت پیشنهادی ; بازار کاملا رقابتی ; پیشنهادهای استراتژیک ; هزینه حاشیه ای سیستم ; عدم قطعیت

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سکوت سازمانی و ویژگیهای شخصیتی کارکنان پیشینه پژوهش روش تدریس، عملکرد (ریاضی)، هوش هیجانی پاورپوینت بررسی عوامل موثر بر ایجاد سیل در آبخیزهای شهری پاورپوینت هنر یونان (معماری) پاورپوینت بررسی خسارت موش ورامین به کشاورزی