👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله تکنولوژی پوسته تغذیه انرژی قابل تجدید: سوپرخازنها برای میانگیری(بافرینگ) نوسان منابع در سیستم نمک زدایی آب شور با تغذیه بادی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه مقاله تکنولوژی پوسته تغذیه انرژی قابل تجدید: سوپرخازنها برای میانگیری(بافرینگ) نوسان منابع در سیستم نمک زدایی آب شور با تغذیه بادی

ترجمه مقاله تکنولوژی پوسته تغذیه انرژی قابل تجدید سوپرخازنها برای میانگیری(بافرینگ) نوسان منابع در سیستم نمک زدایی آب شور با تغذیه بادی

مشخصات فایل

تعداد صفحات

30

حجم

1/382 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

ترجمه مقاله تکنولوژی پوسته تغذیه انرژی قابل تجدید: سوپرخازنها برای میانگیری(بافرینگ) نوسان منابع در سیستم نمک زدایی آب شور با تغذیه بادی

رشته فنی و مهندسی

Industrial brand value and relationship performance in business markets — A general structural equation model (2013)  

- توضیحات: 10 صفحه انگلیسی، 30صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

- دانلود رایگان مقاله انگلیسی

- چکیده ترجمه فارسی:

توانایی پتانسیل سوپرخازنها برای توسعه پنجره عملیاتی امن پوسته اسمزی وارون با تغذیه بادی (پوسته بادی) بوسیله میانگیری نوسانات و تناوب کوتاه مدت باد مورد بررسی قرار گرفته شد. آزمایشات با استفاده از آب شور سنتزی (5500mg/L NaCl) با سه اندازه متفاوت بانک سوپرخازن برای تعیین اثر افزایش ظرفیت ذخیره سازی کوتاه مدت انرژی اجرا شدند. سرعت باد در هر دو آزمایش نوسان و تناوب بین 4 تا 14m/s بوده است و دوره های فاقد تغذیه بترتیب .5-5min و 15s-20min بود. وقتی سیستم پوسته بادی توسط سوپرخازنها تغذیه شده; سرعت باد بیش از 7m/s برای افزایش وضعیت شارژ (SOC) بانک خازن لازم بوده است در غیر اینصورت تا مقدار آستانه مشخص شده توسط مدار کنترل  الکترونیکی تخلیه می شدند. در زمانهایی که SOC سوپرخازنها بالاتر از این مقدار آستانه بوده; عملیات سیستم پوسته بادی تحت شرایط پایدار قرار داشته است; و در نتیجه مستقل از نوسان و تناوب سرعت باد بودند. این امر باعث شده تا 85% افزایش جریان میانگین و 40% افزایش کیفیت مفوذ تحت نوسان بدست آید (در مقایسه با سیستم بدون سوپرخازن). نتیجه گرفته شد که سوپرخازن; روشی موثر برای میانگیری نوسانات کوتاه مدت سرعت باد برای ایجاد کارایی پایدار  بهبود بهره وری سیستم پوسته انرژی قابل تجدید می باشد.

کلیدواژگان: سوپرخازن; عملیات متناوب; انرژی بادی; اسمز وارون; انرژی قابل تجدید

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت حسابداری گله شیری پاورپوینت روانشناسی مثبت گرا ، سلیگمن پاورپوینت هیجان چیست؟ پیشینه و مبانی نظری گزارشگری و صورتهای مالی مبانی نظری مفهوم تربیت