👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت نوسازی و دگرگونی سیاسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت نوسازی و دگرگونی سیاسی

اصطلاح توسعه به صورت فراگير پس از جنگ جهاني دوم مطرح شد. واژه توسعه در لغت به معناي خروج از «لفاف» است. درقالب نظريه نوسازي،‌ لفاف همان جامعه سنتي و فرهنگ و ارزش‌هاي مربوط به آن است كه جوامع براي متجدد شدن بايد از اين مرحله سنتي خارج شوند

مشخصات فایل

تعداد صفحات

155

حجم

1156/60 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

ppt

توضیحات کامل

عنوان: پاورپوینت نوسازی و دگرگونی سیاسی

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 155

نابرابري و توسعه يكي از مباحث كليدي جامعه شناسي توسعه

بستر هاي عمده تغيير و تحول .1شهر نشيني (ناهمگوني ،بي قراري ،رشد شديد و ناموزون ، رشد حاشيه نشيني و آسيب هاي اجتماعي) .2جمعيت (رشد بالاي جمعيت ، عدم توازن بين مرگ و مير و ميزان مواليد ) .3آموزش و پرورش(مهمترين بستر براي دسترسي به توسعه و ايجاد تغيير و تحول در جوامع انساني)

ابعاد نظري توسعه .1رويكرد كلاسيك ها(نظريات كنت ،ماركس ، اسپنسر، دوركيم ،تونيس و وبر در مورد گذار تاريخي جوامع ) .2رويكرد نوسازي (نوسازي رواني ، نوسازي اقتصادي ، اجتماعي ، نوسازي سياسي ) .3رويكرد سرمايه انساني .4رويكرد وابستگي(تقسيم جهان به قطب مركز / پيرامون ) .5رويكر نظام جهاني

بستر هاي عمده تغيير و تحول

.1جمعيت (رشد بالاي جمعيت ، عدم توازن بين مرگ و مير و ميزان مواليد )

جمعيت

جمعيت در كشورهاي مختلف جهان (توسعه يافته و توسعه نيافته) معمولا از دو منظر كمي و كيفي مورد بررسي قرار گرفته است. از لحاظ كمي بر مباحثي چون حجم جمعيت، ميزان رشد جمعيت، ميزان مواليد،‌ميزان مرگ و مير و نسبت‌هاي مهاجرپذيري و مهاجرفرستي تاكيد مي‌رود و در بحث از كيفيت جمعيت موضوعاتي چون وضعيت بهداشت،‌ استانداردهاي تغذيه‌اي در سطح مهارت و شايستگي‌هاي يك جمعيت مورد توجه واقع مي‌شود.

فهرست مطالب

مقدمه

مفاهيم توسعه

ديدگاه جامعه شناسان كلاسيك و گذار  تاريخي جوامع

ديدگاه نوسازي

مكتب اكلا

ديدگاه وابستگي

ديدگاه نظام جهاني

جهاني شدن و توسعه

سرمايه اجتماعي و توسعه

راهبردهاي توسعه

شاخص هاي توسعه

توسعه در ایران

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آشنایی با اصول سـازمان تجارت جهانی مبانی نظری یارانه، شاخص فقر، شکاف درآمدی مبانی نظری کتابخانه های دیجیتال، کتابخانه های سنتی پاورپوینت مصالح ساختمانی (سیمان وساروج) تحقیق درباره شغل غواص