👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله درمورد خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله درمورد خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی

مقاله درمورد خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی و عوامل دیگر

مشخصات فایل

تعداد صفحات

47

حجم

0/42 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

مقاله درمورد خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی

چكیده

 بدون شك ابراز مهر و محبت به شیوه های مختلف صورت می گیرد و فقط یك موضوع عاطفی و روانی نبوده و به تمام جنبه ها و زوایای زندگی یك فرد مربوط می شود. بنابراین ابراز محبت می تواند به شكل های مختلفی بروز نماید كه مشخص ترین آن تاثیر روانی و عاطفی است، اما درصد بسیار زیادی از ابراز محبت می تواند به صورت جنبه های مادی باشد. باید توجه داشت كه ابراز محبت باید در تمام جنبه های آن مورد توجه قرار بگیرد، چه مادی و چه معنوی. این تحقیق علاوه بر جنبه های مادی و معنوی ابراز محبت كه معمولاً به صورت آگاهانه در خانواده ها بروز می كند مواردی را كه به صورت غیر آشكار می تواند بر ابراز محبت در خانواده تاثیر داشته باشد مورد بررسی قرار می دهد. به عنوان مثال نقش ساختار خانواده در میزان ابراز محبت و یا تاثیر خانواده های مشكل دار در میزان ابراز محبت و بالعكس (یعنی تاثیر محبت و مهرورزی بر روی ساختار خانواده و بهبود روابط) مورد بررسی قرار گرفته است.

والدین بر فرزندان خود به روشهای گوناگون اثر می گذارند، مكانیسم های مختلفی كه ممكن است اثرات ساختار خانواده بر پیامد های رفتاری فرزندان را نشان دهد، بیشمار است. با این وجود چهار مكانیسم اولیه كه در منابع مختلف درباره ی آنها بحث شده است عبارتند از: وضعیت اقتصادی، اجتماعی سازی والدین، استرس كودكی و رفاه روانشناختی مادری.

 چهار دیدگاه تئوریك باعث فرضیه هایی درباره اینكه آیا ساختارهای خانوادگی از یكدیگر متفاوتند و اگر هستند چگونه، شده است. یك دیدگاه این است كه بدنامی فاكتور كلیدی است كه منجر به پیامد های توصعه ای ضعیف می شود.

          خانواده های فرزند خوانده رفاه كمتر و كیفیت روابط ضعیف تری نسبت به خانواده های واقعی نشان می دهند. مادر خوانده ها بیان می كنند كه بچه های آنها بیشترین مشكلات برون سازی را دارند.

          دومین دیدگاه این است كه اجتماعی سازی توسط دو والد بهینه است. اگر این مسئله درست باشد، باید انتظار داشت كه خانواده های تك والدی بدتر از سایر چهار نوع دیگر باشند. مشخص شده كه مادران تنها رفاه كمتری نسبت به مادران متاهل داشتند. آنها در روش های سازگار از سایر خانواده ها متفاوت نبودند و بچه ها در خانواده های مادر تنها هیچ تفاوتی در رفاه یا سایر روابط در مقایسه با سایر خانواده ها گزارش نداده اند.

          سومین دیدگاه بر تقدم روابط تنی با دو والد تاكید دارد. بر اساس این دیدگاه می توان انتظار داشت كه خانواده های تك والدی ، والد ناتنی و فرزند خوانده در مقایسه با خانواده هایی كه دو والد متاهل كه با فرزندان تنی خود زندگی می كنند، ناقص هستند. یافته های تحقیقی حمایت محدودی برای این دیدگاه ایجاد می كند.

          دیدگاه چهارم اهمیت فرایند های خانواده در همه ساختار های خانواده را بیان می كند و بیان می كند كه ساختار خانواده در پیش بینی رفاه و كیفیت روابط و میزان مهرورزی و كیفیت روابط نسبتاً غیر مهم است. 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

پیشگفتار                                                                                                   1

1- اهداف                                                                                                 2

2- پیشینه ی تحقیق                                                                                     4    

3- روش تحقیق                                                                                          6    

3- ارتباط بین ساختار خانواده بر ابراز محبت و پیامدهای رفتاری جوانان و نوجوانان            7

3-1 وضعیت اقتصادی:                                                                                 8

3-2 اجتماعی سازی:                                                                                    9    

3-3 استرس                                                                                            10

3-4 رفاه روانشناختی مادری:                                                                          11

4- مقایسه ی میزان مهرورزی در بین خانواده های دارای فرزند خوانده، دو والدی تنی، مادر تنها، پدر خوانده و مادر خوانده                                                                                                          12

4-1 بد نام سازی به عنوان یك فاكتور كلیدی:                                                      14

4-2 اجتماعی سازی توسط دو والد به صورت بهینه:                                               15

4-3 تحقیق طلاق و والدین ناتنی: تقدم روابط تنی:                                                16

4-4 تاثیر فرایند های خانواده:                                                                        17

4-5 اهمت ساختار خانواده در پیش بینی رفاه روانی، مهرورزی و كیفیت روابط اعضای خانواده: 18

5- مهرورزی در سیره امام موسی کاظم(ع)                                                          21

6- موانع مهرورزی                                                                                    34

7-نتیجه گیری                                                                                           35    

منابع                                                                                                     39

👇محصولات تصادفی👇

فایل تحقیق مرمت خانه وزیری (معتضدالدوله وزيري) مبانی نظری اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدایی و سبک دلبستگی پاورپوینت تعریف بازار و انواع آن پاورپوینت نقش ایمنی و ارگونومی در محیط کار و ورزش پاورپوینت مشخصات فنی سد قوسی کارون