👈 فروشگاه فایل 👉

تاثیر عوامل خانوادگی در بزهكاری نوجوانان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تاثیر عوامل خانوادگی در بزهكاری نوجوانان

تاثیر عوامل خانوادگی در بزهكاری نوجوانان

مشخصات فایل

تعداد صفحات

23

حجم

0/26 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

تاثیر عوامل خانوادگی در بزهكاری نوجوانان

: غرض از بزهكاری رفتاری نابهنجار و اغلب دارای جنبه ضد اجتماعی است بزهكاری به ارتكائ جرم هایی اطلاق می شود كه كمتر از سن معینی به وقوع پیوسته است. تعیین میزان این سن با قانون است و برحسب جوامع مختلف متفاوت است. خانواده ها اغلب اینگونه مسائل را به گردن تعلیم و تربیت یا جامعه می اندازند. در حالی كه 75% از شخصیت كودك در هنگام ورود به مدرسه شكل گرفته و تاثیر خانوادگی تقریباً 3 باربر تاثیر آموزشگاهی است.

هدف تحقیق:

شناخت عواملی است كه در محیط خانواده موجب بزهكاری می شود. شناخت هر یك از این عوامل به خانواده ها كمك می كند كه هر یك در مورد آینده فرزندان خود تصمیم مثبت بگیرند.

ضرورت تحقیق:

شناخت عواملی است كه در محیط خانواده موجب بزهكاری می شود. شناخت هر یك از این عوامل به خانواده ها كمك می كند كه هر یك در مورد آینده فرزندان خود تصمیم مثبت بگیرند

ضرورت تحقیق:

اگر این تحقیق به نتیجه مطلوبی برسد می توان با ارائه راهكارهای مناسب زمینه بزهكاری را از دوران كودكی در خانواده از بین برد.

فرضیه های تحقیق:

1- اعتیاد والدین به مواد مخدر با بزهكاری فرزندانشان رابطه دارد.

2- بیسوادی والدین با بزهكاری فرزندانشان رابطه دارد.

3- جدایی (طلاق) والدین با بزهكاری فرزندانشان رابطه دارد.

جامعه تحقیق:

گروهی از نوجوانان بزهكاری در كانون اصلاح و تربیت تهران گروهی از نوجوانان بزهكاری و غیربزهكار در پارك ملت و گروهی از نوجوانان بزهكار و غیر بزهكار واقع در كوه توچال در سال 1383.

نمونه تحقیق:

تعداد 50 نفر از نوجوانان كه به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند.

ابزار تحقیق:

پرسشنامه محقق ساخته است دارای 20 سوال می باشد. تعدادی از سوالات مستقیماً به متغیرهای تحقیق مربوط می شوند. بقیه سوالات برای تحلیل نتایج طرح شده اند ودر واقع مربوط می شوند به هویت شخصی افراد.

روش های آماری:

استفاده از آزمون  و مجذور كافی برای مقایسه میانگین در گروه مستقی استفاده شده است.

نتایج:

كلیه فرضیه ها در این تحقیق مورد تایید قرار نگرفته اند البته با توجه به پرسشنامه ای كه از افراد بزهكار گرفته شده است.

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد کیفیت در آموزش و پرورش مبانی نظری عملکرد شغلی، ارزیابی عملکرد،ابعاد عملکر پاورپوینت سد و نیروگاه مسجد سلیمان پاورپوینت بررسی ساختمان در اقلیم گرم و خشک مدیریت سازمان ( ایجاد انگیزه در کارکنان)