👈 فروشگاه فایل 👉

پیشینه و مبانی نظری تحلیل فضایی - مکانی فضای سبز شهری

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیشینه و مبانی نظری تحلیل فضایی - مکانی فضای سبز شهری

پیشینه و مبانی نظری تحلیل فضایی مکانی فضای سبز شهری

مشخصات فایل

تعداد صفحات

44

حجم

0/106 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

پیشینه و مبانی نظری تحلیل فضایی - مکانی فضای سبز شهری

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

-1: پیشینه تحقیق.......................................... 11

2-2: انواع فضاهای سبزشهری................................. 15

2-2-1: فضاهای سبزعمومی.................................... 15

2-2-2: فضاهای سبزنیمه عمومی............................... 15

2-2-3: فضاهای سبزخیابانی.................................. 15

2-2-4: فضاهای سبزخصوصی.................................... 15

2-3: تقسیم بندی فضاهای سبز................................ 15

2-3-1: پارک............................................... 16

2-3-1-1: طبقه بندی پارکها براساس هویت..................... 16

2-3-1-2: طبقه بندی پارکها براساس اهمیت، مقیاس و حوزه نفوذ. 16

2-3-1-2-1: انواع پارکهای شهری در مقیاس واحد همسایگی........ 17

2-3-1-2-2: پارک شهری در مقیاس محله......................... 17

2-3-1-2-3: پارک شهری در مقیاس ناحیه........................ 17

2-3-1-2-4: پارک شهری در مقیاس منطقه........................ 17

2-3-1-2-5: پارک فراشهری (پارکهای بسیار بزرگ)............... 17

2-3-2: باغها.............................................. 18

2-3-3: فضای سبزخطی........................................ 18

2-3-3-1: کمربندهای سبز.................................... 18

2-3-3-2: فضای سبز معابر................................... 18

2-3-3-2-1: میادین.......................................... 18

2-3-3-2-2: فضای سبز گذرگاهها............................... 18

2-3-4: فضای سبزعمودی...................................... 19

2-3-4-1: بام های سبز...................................... 19

2-3-4-2: دیواره های سبز................................... 19

2-4: تاریخچه فضای سبزدرجهان............................... 20

2-5: تاریخچه فضای سبزدرایران.............................. 22

2-6: اهمیت،ضرورت ونقش های فضای سبزشهری.................... 24

2-6-1: اهمیت فضای سبزدرزندگی شهری......................... 24

2-6-2: نقش فضای سبزبراقلیم شهری........................... 26

2-6-3: نقش فضای سبزازبعدشهرسازی........................... 26

2-7: معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبزشهری.................. 27

2-7-1: سرانه ها واستانداردهای فضای سبزشهری................ 27

2-8: معیارهای محیطی فضای سبزشهری.......................... 30

2-9: معیارهای مکانیابی فضای سبزشهری....................... 30

2-10: مکان شناسی فضای سبز................................. 31

2-11: عوامل موثردرطراحی فضای سبز.......................... 37

2-11-1: نیازهای بیولوژیکی................................. 37

2-12: اثرات فضاهای سبزدربهبودشرایط محیط زیستی............. 38

2-12-1: اثرات فضای سبزدرکاهش آلودگی صوتی.................. 39

2-12-2: اثرات تفرجگاهی فضای سبز........................... 40

2-13: ضوابط معماری انواع فضاهای سبزشهری................... 40

2-13-1: ضوابط طراحی خطی................................... 40

2-13-2: ضوابط ایجاد فضاهای سبزبرحسب اقلیم منطقه........... 42

2-13-3: ضوابط مربوط به آب درفضاهای سبز.................... 42

2-13-4: ساختمانهاوتأسیسات موردنیاز فضاهای سبزشهری......... 43

2-1: پیشینه تحقیق

بنابر اسناد علمی و تاریخی آغاز طراحی منظره و فضای سبز به ایرانیان نسبت داده میشود. پیشینه پردیسهای ایران به سده چهارم میلادی بر میگردد. این عنوان به باغهایی گفته می شد که برای تفرج همگان بنا شده است. واژه پردیس ریشه سانسکریت داشته و به مفهوم بهشت است که در متون انگلیسی همان واژه سانسکریت یعنی «paradis»  به کار برده میشود، در تورات نیز از پردیسهای ایران باستان صحبت به میان رفته است. در طول زمان به تدریج باغها و شکارگاههای اختصاصی گسترش یافت. همزمان با گسترش شهرها اقدام به ایجاد باغهای ملی، میدانها و پاركهای عمومی با فرم و ویژگیهای متفاوت گردید. نخستین قطعه جنگلی که برای این منظور در نظر گرفته شد، بخشهایی از جنگلهای واقع در بین گنبد و بجنورد، معروف به جنگل گلستان بود که در سال 1366 به طور رسمی به عنوان پارك ملی نامگذاری گردید و در همان سال نخستین پارك جنگلی طبیعی توسط مهندس آشتیانی بنیانگذار پاركهای جنگلی در جاده هراز- آمل طراحی و بنا گردید و نیز همان سال نخستین پارک جنگلی دست کاشت درخرگوش دره تهران بنا شد (شریفی، 11371: 180 و 181). نظریه های چند وجود دارند که به نوعی در اهداف آنها بر فضای سبز و نیاز مبرم شهر به داشتن این فضاها بحث شده است. البته مکتبهایی هم بوده اند که به نوعی برای رفع مشکلات شهری ناشی از صنعت و کالبد بی روح شهری، ایده هایی مانند کار بر روی زمین به عنوان اوقات فراغت، الگوی شهر- پارك برای تمرکز زدایی از شهرهای قدیمی و... را ارائه کرده اند. از جمله این مکتبها میتوان به : اصلاح گرایی، شیکاگو، مدرنیسم، طبیعت گرایی، آمایش انسانی و نظریه توسعه پایدار اشاره کرد. برخی اندیشمندان این گونه در نظریه های خود درباره فضای سبز سخن گفته اند:

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اقدام پژوهی (Action Research) پاورپوینت بررسی استراتژی پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی پاورپوینت هنردرمانی چیست پاورپوینت سخت افزار و نرم افزار رایانه پاورپوینت اصول کلی در رابطه با طراحی داخلی و دکوراسیون حمام